Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Konstytucja ponad Traktatem

 Prezes Trybunału Konstytucyjnego oświadczył, że z powodu skierowania Traktatu Lizbońskiego do Trybunału „nic złego z tego z tego nie wyniknie”.
 

Profesor Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że z powodu skierowania Traktatu Lizbońskiego do Trybunału „nic złego z tego z tego nie wyniknie”.
Traktat, według Stępnia, po uchwaleniu, stanie się „częścią naszego porządku prawnego”.
Skoro, jak twierdzi Prezes, traktat może być tylko „częścią” polskiego porządku prawnego (ufundowanego na Konstytucji RP), oznacza to, że nie ma możliwości, żeby wobec prawa polskiego Traktat uzyskał pozycję nadrzędności.
Wydaje się wobec tego, że skierowanie Traktatu do Trybunału Konstytucyjnego jest celowe, chociażby dlatego, żeby rozproszyć obawy tych obywateli, którzy mogą błędnie mniemać, jakoby Traktat Lizboński pozbawiał Konstytucję RP jej roli prawa zasadniczego.
Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby deklaracja Prezesa uzyskała oficjalne potwierdzenie w orzeczeniu Trybunału w jego pełnym składzie.
Wzywam Pana Prezydenta, żeby tego potwierdzenia skutecznie dokonał .
 

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.