Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Tusk przejmuje TVP

Rocznica śmierci papieża angażuje uwagę opinii publicznej, a zawłaszczanie mediów trwa nadal.

Do ustawy medialnej wraca kwestia ministra skarbu
Senacka komisja gospodarki narodowej poparła przyznanie ministrowi skarbu kompetencji odwoływania członków zarządów TVP i Polskiego Radia. Komisja rozpatrywała znowelizowaną w marcu ustawę o radiofonii i telewizji.
Komisja poparła poprawkę, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVP i Polskiego Radia (czyli w tym wypadku minister skarbu) będzie uprawnione do odwołania członka zarządu tych spółek w przypadku: zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji, działania na szkodę spółki potwierdzonego niezależnym audytem i naruszenia przepisów o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby publiczne.

Poprawkę zgłosił przewodniczący komisji Tomasz Misiak (PO). Komisja poparła ją ośmioma głosami przy pięciu przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kompetencje ministra do odwoływania członków zarządu w mediach publicznych znajdowały się w pierwotnym projekcie nowelizacji ustawy, który zgłosiła PO. Jednak w efekcie kontrowersji, jakie wzbudzał ten pomysł, Platforma wycofała się z niego jeszcze na etapie prac sejmowych.

Senator Misiak argumentował w środę, że minister skarbu jako właściciel spółki musi mieć możliwość odwołania członka zarządu w szczególnych przypadkach działania na szkodę spółki.

Na brak takich uprawnień skarżył się ostatnio minister skarbu Aleksander Grad po zapoznaniu się z raportem z audytu w TVP. - W tej konstrukcji prawnej, która istnieje, minister skarbu państwa ma bardzo ograniczone pole działania. MSP w sytuacji gdy nawet stwierdzi działania niegospodarne, działania niezgodne z prawem czy na krawędzi z prawem nie może w tej sprawie skutecznie reagować - mówił minister.

Poprawka Misiaka nie oznacza wykreślenia kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do odwoływania członków zarządów mediów publicznych. KRRiT może odwołać członków zarządu, w tym prezesa w przypadku: rażącego naruszenia przepisów prawa, działania na szkodę spółki oraz pozostawania w konflikcie interesów.

O odrzucenie ustawy wnioskował senator Stanisław Kogut (PiS). Wniosek poparło pięć osób, osiem było przeciw.

Zanim nowelizacja ustawy o rtv trafi na posiedzenie plenarne Senatu, rozpatrywać ją będzie jeszcze komisja kultury i środków przekazu.

W opinii do ustawy biuro legislacyjne Senatu zwróciło uwagę na wątpliwości konstytucyjne związane z okrojeniem kompetencji KRRiT. Senacki legislator podkreślił m.in., że za wąskie (w stosunku do zadań nałożonych na KRRiT przez konstytucję) wydają się przewidziane nowelizacją uprawnienia KRRiT w przypadku cofnięcia koncesji.

Znowelizowana ustawa o radiofonii i telewizji przekazuje większość kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym przyznawanie koncesji, kontrolowanie nadawców (z wyjątkiem kontroli programowej), przyznawanie lub odbieranie statusu nadawcy społecznego, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nowelizacja zmienia też sposób powoływania KRRiT oraz zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. W jej efekcie można będzie przerwać kadencje obecnych władz mediów publicznych.
 

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.