Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Ani grosza

Wypłacenie jakiejkolwiek sumy organizacjom Żydów amerykańskich czy państwu Izrael tytułem rekompensaty za mienie obywateli polskich utracone w wyniku działań III Rzeszy i Związku Sowieckiego oraz władz PRL, byłoby bezprawne i sprzeczne z polskim interesem narodowym i państwowym.

Wypłacenie jakiejkolwiek sumy organizacjom Żydów amerykańskich czy państwu Izrael tytułem rekompensaty za mienie obywateli polskich utracone w wyniku działań III Rzeszy i Związku Sowieckiego oraz władz PRL, byłoby bezprawne i sprzeczne z polskim interesem narodowym i państwowym. Polska była główną ofiarą II WŚ i jedynym krajem okupowanym przez Niemcy, który nie wytworzył kolaboracyjnych władz państwowych, a więc nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania sił okupacyjnych na swoim terytorium. Zgoda na odszkodowania czy rekompensaty inne niż skierowane bezpośrednio do dawnych właścicieli dóbr znajdujących na terytorium Polski oznaczałaby sprzeczne z prawdą uznanie odpowiedzialności Polski i Polaków za współudział w holokauście.
 

1. Jedynym prawnym reprezentantem przedwojennych obywateli polskich narodowości żydowskiej są władze RP. Organizacje Żydów amerykańskich mają prawo czuć się powołane do udzielania pomocy polskim ofiarom holokaustu i dbałości o spuściznę kulturalną po Żydach polskich, ale nie mogą być władne do podejmowania decyzji o sprawach podlegających polskiemu porządkowi prawnemu.
2. Obecnie, na podstawie istniejącego prawa, Żydzi mogą odbierać swój majątek w całości i czynią to od lat. Posiadali w tym specjalną pomoc ze strony prezydenta Kwaśniewskiego. Władze powinny przedstawić publicznie bilans dotychczas zwróconych nieruchomości.
3. Roszczenia organizacji Żydów amerykańskich do reprezentowania wszystkich interesów Żydów polskich, włącznie z prawami majątkowymi i spadkowymi, są bezpodstawne i muszą zostać w całości odrzucone.
4. Podstawą tych roszczeń nie jest porządek prawny, a wyłącznie siła polityczna, wynikająca z wpływu, jaki organizacje te potrafią wywierać na instytucje państwowe Stanów Zjednoczonych. Organizacje te grożą, że jeżeli Polska nie podporządkuje się ich żądaniom, to doprowadzą one do izolacji Polski i bojkotu współpracy gospodarczej i finansowej, która zmusi Polskę do uległości. Traktowanie Polski tak samo, jak państwa, które podjęły współpracę z III Rzeszą i współdziałały w holokauście, wynika z historycznego kłamstwa i jest aktem wrogości wobec Polski i Polaków. Polska nie może ulec temu szantażowi. Władze RP nie mogą wyrażać zgody na takie traktowanie i wynikające z niego roszczenia.
5. Różnorodne negocjacje władz RP w tej sprawie winny być, bez zbędnej zwłoki i jak najszerzej, przedstawiane polskiej opinii publicznej. Ukrywanie negocjacji i podejmowanych zobowiązań, jak to się stało w czasie wizyty premiera Donalda Tuska w USA, gdy sprawę tę jednostronnie ujawniły środowiska żydowskie, nie może mieć więcej miejsca. Sejm winien podjąć w tej sprawie specjalną uchwałę.

 

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.