Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

ODMAWIAM

/.../ Pan Prezydent, powołujący się na swoją solidarnościową przeszłość, zaprosił na posiedzenie

Rady  Bezpieczństwa  Narodowego  twórcę  stanu  wojennego  w  1981 r. w Polsce Wojciecha

Jaruzelskiego; jako jedyny z partii PO głosował przeciwko likwidacji WSI - służb podporządko-

wanych sowieckiemu KGB; otacza się takimi "doradcami" jak panowie Koziej i Nałęcz,  a jego

atak na Pana Antoniego Macierewicza wskazuje, w mojej opinii, że jest politycznym patronem

pokomunistycznych służb. /.../

Krystyna Ruchniewicz-Misiak

Australia

Krystyna Ruchniewicz-Misiak                                                           Melbourne, 14 luty 2014

AUSTRALIA

                                                                     Dr Łukasz Kamiński

                                                                     Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

                                                                     ul. Wołoska 7,  02-675 WARSZAWA

Szanowny Panie Prezesie,

W piśmie, które otrzymałam od p. Marzeny Kruk - Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępnia-

nia i Archiwalizacji Dokumentów w Gdańsku,  datowanym  10.01.2014  znak  BUGd-III-0720-

19/14, zawarta była informacja, że zamierza Pan wystąpić do Prezydenta RP z wnioskiem o

odznaczenie mnie Krzyżem Wolności i Solidarności. Podane było również zastrzeżenie, że

wszczęcie postępowania w tej sprawie uwarunkowane jest moją PISEMNĄ ZGODĄ na przed-

stawienie tego wniosku.  Nie ukrywam, że otrzymanie tego Krzyża byłoby dla mnie wielkim

honorem już choćby dlatego, że inicjatorem tego Państwowego Odznaczenia, które miało

honorować antykomunistycznych opozycjonistów - był Prezydent RP prof. Lech Kaczyński.

Z przykrością Pana informuję, że nie mogę przyjąć tego Krzyża Wolności i Solidarności  z rąk

obecnego Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego - już raz popełniłam podobny błąd.

Pan Prezydent, powołujący się na swoją solidarnościową przeszłość, zaprosił na posiedzenie

Rady  Bezpieczństwa  Narodowego  twórcę  stanu  wojennego  w  1981 r. w Polsce Wojciecha

Jaruzelskiego; jako jedyny z partii PO głosował przeciwko likwidacji WSI - służb podporządko-

wanych sowieckiemu KGB; otacza się takimi "doradcami" jak panowie Koziej i Nałęcz,  a jego

atak na Pana Antoniego Macierewicza wskazuje, w mojej opinii, że jest politycznym patronem

pokomunistycznych służb. To wszystko nie mieści się w wyznawanych przeze mnie wartościach.

     W tej sytuacji ODMAWIAM  przyjęcia tego, tak dla mnie wartościowego, KRZYŻA.

Korzystając z Pana obecności w Melbourne PROSZĘ o przyspieszenie odtajnienia dokumentu

wytworzonego przez Biuro Studiów SB MSW Wydz I w lipcu 1986 r. pod nazwą INFORMACJA

dot. Organizacji i Biur Postsolidarnościowych Zagranicą. Wniosek o jego odtajnienie

złożyłam w IPN w Warszawie w dn. 05.09.2013 r. Dokument ten nosił numer IPN 0726/58,

obecnie jest zarejestrowany pod numerem GD WK 2890. Jestem tym dokumentem bardzo

zainteresowana ponieważ w teczce pt. Krystyna MISIAK WP-2704 sygn. IPNGd003/166,

którą otrzymałam we wrześniu 2004 r,. było kilka zaledwie kart i dotyczyły one mojej

działalności tylko na terenie Polski do czasu stanu wojennego i NIE uwzględniały mojej

aktywności na Zachodzie. Te informacje, wskazujące na zainteresowanie moją osobą przez

słuzby PRL nawet w Australii, zawarte są w tym właśnie dokumencie o którego ODTAJNIENIE

bardzo proszę.

Pozostaję z należnym szacunkiem.

Krystyna Ruchniewicz-Misiak

Do wiadomości: P. Marzena Kruk - Naczelnik OBUiAD w GDAŃSKU

Ostatnia aktualizacja: piątek, 14 lutego 2014 09:10

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.