13 czerwca

Czekanie na Godota, albo wina milczenia Gowina

Sąd Rejonowy w Sopocie I Wydział Cywilny

ul. 1 Maja 10

81-967 Sopot

tel./fax (0-58) 55-49-837

tel. (0-58) 55-49-823/840

Data 7 czerwca 2013 r.

Sygnatura akt I C 214/13

w odpowiedzi należy podać datę i sygnaturę

Termin 26 lipca 2013r. o godz. 11:00

Pan

Krzysztof Wyszkowski Andersa 12/5 81-831 Sopot

WEZWANIE

Stawiennictwo osobiste obowiązkowe pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania

w charakterze strony

Sąd Rejonowy w Sopocie I Wydział Cywilny wzywa Pana jako pozwanego aby dnia 26 lipca 2013r. o godz. 11:00 sala 7 stawił(a) się w tym Sądzie, gdzie będzie przesłuchiwany(a) w charakterze strony w sprawie Lecha Wałęsa przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu o zapłatę

Na zarządzenie Sędziego

W górę