Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Wyrok SO z dn. 30 stycznia 2006 r.

Sąd Okręgowy uznaje powództwo Lecha Wałęsy.

Sygn. akt I C 1600/05
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 30 stycznia 2006 r.
Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSO Małgorzata Idasiak-Grodzińska
Protokolant: s1. sekr. sąd. Marzena Łabędkowska
po rozpoznaniu w dniu 23.01.2006 r. w Gdańsku sprawy z powództwa Lecha Wałęsy
przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu
o ochronę dóbr osobistych i zapłatę
1. Nakazuje pozwanemu Krzysztofowi Wyszkowskiemu opublikowanie na własny koszt w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w programie II TVP w czasie emisji w godzinach 18.00 - 18.15 lokalnego programu informacyjnego "Panorama" gdańskiego ośrodka TVP S.A. oraz w głównym wydaniu programu informacyjnego "Fakty" telewizji TVN emitowanego w godzinach 19.00 - 19.30 oświadczenia następującej treści:
"W dniu 16.11.2005 r. w programach informacyjnych "Panorama" II programu TVP i "Fakty" telewizji TVN wyemitowano moje oświadczenie, iż powód Lech Wałęsa w latach 70-tych ubiegłego stulecia współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa oraz pobierał za to pieniądze. Oświadczenie to stanowiło oczywistą nieprawdę i naruszało godność osobistą oraz dobre imię Lecha Wałęsy, wobec czego ja Krzysztof Wyszkowski odwołuję je w całości i przepraszam Lecha Wałęsę za naruszenie jego dóbr osobistych".
2. Zasądza od pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego na rzecz Szpitala Dziecięcego przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku przy ul. Polanki 119 kwotę 10.000 zł /dziesięć tysięcy złotych! tytułem zadośćuczynienia.
3.W pozostałym zakresie powództwo oddala
4. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.996.30 zł tytułem
zwrotu kosztów procesu .

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 26 listopada 2008 09:40

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.