Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

"jeśli nie dokona Pan dobrowolnie zapłaty"

Pan

Wyszkowski Krzysztof Zam. Sopot ul. Andersa 12/5

Jako pełnomocnik procesowy wierzyciela- -p.Prezydenta Lecha Wałęsy przekazuję Panu co następuje:

Duplikat faktury VAT nr, 112028841 z dnia 21.11.2012 wystawiona przez TVN Media Sp.z o.o. na kwotę 21.844.80zł brutto za emisje o świadczenia zgodnie z treścią Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, z dnia 24 marca 2011 r.

Kserokopię dowodu przekazania tej kwoty w dniu 19.11.2012r. przez wierzyciela na konto bankowe TVN Media,

Duplikat faktury VAT nr. 112028923 z dnia 23.11.2012r. na kwotę 246,- zł brutto Duplikat faktury VAT nr. 112028919 z dnia 23.11.2012r na kwotę 984,-zł brutto, kwota Łączna z tych dwóch faktur wynosi kwotę 1.230,=-zł.

Kserokopię dowodu przekazania przez wierzyciela na rzecz TVN kwoty 2.460,-zł, w tym nadwyżka, która zostanie zwrócona przez TVN, jako pomyłka w wezwaniu. Na podstawie powyższych dokumentów wzywam Pana do dobrowolnej zapłaty kwoty tj. dwadzieścia cztery tysiące trzysta cztery zł 80/100 /24.304,80zł/ na konto wierzyciela p.Prezydenta Lecha Wałęsy w terminie 14 dni od daty otrzymania Nin.wezwania, tytułem zwrotu poniesionych kosztów za wykonanie wyroku, które z mocy w/wym Wyroku obciążają Pana.

Równocześnie uprzedzam Pana, że jeśli nie dokona Pan dobrowolnie w/wym zapłaty, będę zmuszona skierować sprawę do egzekucji komorniczej, co znacznie zwiększy całość kosztów.

adw. Ewelina Wolańska

Konto wierzyciela -Nordea BPSA Gdańsk 04 1440 1345 0000 0000 0322 4047. Zał. kserokopie 3 faktur i 2 dowody zapłaty


Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.