Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

„Nie chcem, ale muszem”

Wyszkowski nie przeprosi, Wałęsa - to nie moja sprawa

 Radio Gdańsk 17.05.11 [15:42]

Lech Wałęsa nie zamierza wyegzekwować przeprosin od byłego działacza Wolnych Związków Zawodowych Krzysztofa Wyszkowskiego. Wałęsa takie przeprosiny mógłby opublikować na jego koszt. Powiedział jednak Radiu Gdańsk, że "to już nie jego sprawa". Wczoraj Wyszkowski zapowiedział, że nie przeprosi publicznie byłego prezydenta, mimo że nakazał mu to Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Lech Wałęsa spór z Wyszkowskim uważa za zakończony i mówi, że żadnych działań podejmować już nie będzie. Były działacz związków zawodowych nakazem sądu miał przeprosić Wałęsę do końca kwietnia. Chodziło o wypowiedź Wyszkowskiego, że były prezydent był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Bolek. Sąd uznał, że naruszyła ona dobra osobiste Wałęsy. Wyszkowski miał opublikować przeprosiny w telewizji TVN, TVP i TVP Gdańsk.

Sygn. akt XIII 1 Co 6790/11

POSTANOWIENIE

15 listopada 2011 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział XIII Cywilny, Sekcja ds. Egzekucyjnych

w składzie następującym:

Przewodniczący   SSR Angelika Marszał

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2011 roku w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku wierzyciela Lecha Wałęsy

przeciwko dłużnikowi Krzysztofowi Wyszkowskiemu

o egzekucję świadczenia niepieniężnego

postanawia

uznać się niewłaściwym miejscowo i sprawę przekazać według właściwości Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Uzasadnienie

Wierzyciel wniósł o egzekucję świadczenia niepieniężnego- opublikowanie oświadczenia o przeproszeniu wierzyciela.

Zgodnie z przepisem art. 1050 §1 kpc egzekucja takiej czynności należy do sądu, w którego okręgu czynność ma być wykonana.

Z przedłożonego przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego wynika, iż dłużnik ma opublikować o wskazanej treści oświadczenie w programach emitowanych przez dwie telewizje - Telewizję Polską SA. oraz TVN SA.

Za miejsce wykonania czynności należy więc uznać siedzibę wskazanych spółek.

Siedzibą zarówno Telewizji Polskiej SA. jak i TVN SA. jest Warszawa. Adresy siedzib to odpowiednio ul. Jana Pawła Woronicza 17 oraz ul. Wiertnicza 166.

Właściwym do rozpoznania sprawy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180 poz. 1508) jest więc Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na mocy przepisu art. 1050 kpc oraz art. 200 kpc w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.