Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Hillary Clinton obiecuje i żąda

Hillary Clinton obiecała, że jeśli zostanie prezydentem to zniesie wiz y dla Polaków.

Popieram wysiłki, które umożliwią obywatelom niektórych, ale nie wszystkich krajów - naszych sojuszników z Europy Środkowej i Wschodniej przyjeżdżać do USA bez wiz. Nie możemy jednak na tym poprzestać. Czas rozszerzyć to samo partnerstwo - silniejsze standardy bezpieczeństwa podróży, kontroli paszportów oraz podróżowanie bez wiz - również na kraje ojczyste Amerykanów polskiego, rumuńskiego i bułgarskiego pochodzenia - czytamy w oświadczeniu senator Clinton. - Kraje te to silni sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Jako prezydent, będę ściśle współpracowała z nimi w celu umocnienia bezpieczeństwa naszego kraju, oraz dopomożenia im w osiągnięciu takiego samego statusu, jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej - napisała Clinton."

Dotychczas Hillary Clinton trzykrotnie upominała władze Polski do wypłacenia odszkodowań organizacjom Żydów amerykańskich. 2008-02-29, 14:06:49
O braciach Żydach – wiadomości złe i dobre
http://pawelpaliwoda.salon24.pl/63556,index.html
1. W wyniku straszliwej tragedii, jaką był Holokaust, przeprowadzony przez niemieckich nazistów, stało się nie tylko monstrualne zło moralne, ale także zaistniały dla Polski realne straty – nazwijmy to tak – o charakterze pragmatycznym. Straciliśmy potężną część inteligencji: prawników, lekarzy, inżynierów, dziennikarzy, ekonomistów, oficerów (wielu Polaków pochodzenia żydowskiego zginęło w Katyniu, o czym się rzadko mówi) itd. Ich miejsce po Holakauście zajęły z reguły komunistyczne matołki – specjaliści z tzw. awansu społecznego. O tym rzadko myślimy, jak bardzo dużo Polska straciła, tracąc ogromną grupę Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy byli przykładami sumienności, pracowitości, profesjonalizmu i patriotyzmu.
2. W Polsce wiele osób uważających się za wykształcone i postępowe, niemając o tych sprawach zielonego pojęcia, pęka ze śmiechu, gdy słyszy o lożach masońskich. Nie miejsce tu i pora na omawianie historii masonerii i jej sile w obecnym świecie. Jednak każdy, kto skończył podstawówkę, powinien wiedzieć, że takie zjawisko istnieje – i to na sporą skalę na całym świecie.
W artykule na www.bibula.com czytamy:
„W niedzielę, 9 września 2007 roku organizacja żydowska o nazwie 'Niezależny Zakon Synów Przymierza' (Independent Order of B'nai B'rith), reaktywowała po prawie 70 latach swoją działalność w Polsce. W uroczystości w Warszawie wzięło udział wiele osób, m.in. prezydent B'nai B'rith International Moishe Smith. (...) Daniel S. Mariaschin, wice prezydent loży w Waszyngtonie dodał, że "Otwarcie naszej loży w Warszawie jest wielkim wydarzeniem. Mając na uwadze długą, lecz przerwaną historię B'nai B'rith w Polsce oraz obecne stosunki kraju [Polski] ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a także fakt przynależności do Unii Europejskiej i odradzanie się życia żydowskiego [w Polsce], nasza loża może działać jako ważny uczestnik w szerokiej gamie zagadnień, którymi zajmuje się B'nai B'rith oraz szerszymi planami żydowskimi' (podkreślenia w tekście – P.P.; uaktualniłem także datę tego wydarzenia, stosując czas teraźniejszy w opisie). Prezydentem loży B'nai B'rith w Warszawie został dr Andrzej Friedman, a sekretarzem generalnym Malka Kafka”.
3. Co jest głównym celem działania loży i kto ją wspiera?
„Po uroczystości nastąpiło spotkanie ambasadora USA w Warszawie, Victora Ashe'a z szefami B'nai B'rith. W krótkim komunikacie Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, zamieszczonym na stronie internetowej Ambasady, stwierdzono, iż: '9 września przy okazji otwarcia nowej loży B’nai B’rith w Warszawie ambasador Victor Ashe spotkał się z działaczami tej organizacji – prezesem Moishem Smithem i wiceprezesem Danem Mariaschinem. Omówiono m.in. sprawę ustawodawstwa dotyczącego zwrotu mienia [o wartości ok. 65 mld dolarów – przyp. P.P.] oraz kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam'".
Czy to są te „szersze plany”, o których napomknął wice prezes loży p. Mariaschin?
Loża B'nai B'rith w niepodległej Polsce uregulowała swoją oficjalną działalność w 1923 roku, lecz wszystkie 11 lóż masońskich zostało zdelegalizowanych w 1938 roku.
4. Wtedy jeszcze Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Józef Ratzinger, 26 listopada 1983 roku ogłosił deklarację o stowarzyszeniach masońskich „Quaesitum est: de associationibus massonicis”:
Oto jej fragment:
„Pozostaje jednak niezmieniona negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Nie należy do lokalnego autorytetu eklezjalnego wypowiadanie się o naturze stowarzyszeń masońskich sądem, który implikowałby uchylenie tego, co wyżej ustalono, i to, co jest zawarte w Deklaracji Świętej Kongregacji Nauki Wiary z dnia 17 lutego 1981 r. (AAS 73 [1981] 240-241). W czasie audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość Jan Paweł II zatwierdził niniejszą Deklarację, uchwaloną na zebraniu plenarnym Kongregacji i nakazał jej opublikowanie”.
5. W zeszłą sobotę w Łodzi zebrali się przedstawiciele Żydów w Polsce celem reaktywacji Zrzeszenia Rabinów Polskich. Organizacja mającą scalać rabinów w Polsce. Na uroczystość, sfinansowaną przez izraelską organizację Shavei Israel, zaproszonych zostało około 150 osób, w tym "wielu młodych Polaków, którzy niedawno odkryli swoje żydowskie korzenie, które często były ukrywane w obawie przed prześladowaniami Nazistów i komunistów".
To dobra informacja. Ufam, że zbiorowa mądrość mędrców żydowskich ułatwi rozwój stosunków polsko-żydowskich, które wbrew chęciom obydwu narodów, są często torpedowane przez ludzi niezdolnych do dialogu – tych, którzy wywrzaskują hasła „jeden naród, jeden wódz” i tych, którzy szerzą w świecie opinie o Polsce jako o kraju szalejącego „antysemityzmu bez Żydów”. Ale jak widać Żydzi w Polsce są. Życzę polskim rabinom wszystkiego najlepszego – i mądrych, budujących zaufanie i przyjaźń między narodami decyzji.

 

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.