Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Krzysztof Wyszkowski

Krzysztof WyszkowskiKrzysztof Wyszkowski, ur. 10 XI 1947 w Mrągowie.

Pracę podjął w wieku niespełna lat 16 od stanowiska gońca, a następnie robotnika w Miejskim Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w Olsztynie. W l. 60. i 70. m.in. operator spychacza, konwojent towarów, urzędnik biurowy, ajent stacji benzynowej, organizator koncertów rockowych i dyskotek, operator wózków widłowych. Od 1975 w Gdańsku, organizator kanału przerzutu wydawnictw patriotycznych z Zachodu, m.in. z Instytutu Literackiego w Paryżu. Od 1977 współpracownik KSS KOR, w IV 1978 współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, autor Deklaracji WZZ W. 1978–1980 wydawca podziemny, m.in. pierwszych krajowych przedruków "Dzienników" Witolda Gombrowicza, sygnował książki i pisma jako wydawnictwo KLIN, Europa, Podziemne Warsztaty Wydawnicze, Oficyna Narodowa. Wielokrotnie zatrzymywany i represjonowany przez SB.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej , organizator wydawnictw strajkowych, pomysłodawca tytułu „Solidarność” dla strajkowego biuletynu informacyjnego; w 1981 sekretarz redakcji „Tygodnika Solidarność”. 13 XII 1981 internowany w Strzebielinku (uczestnik głodówki), uciekł ze szpitala w VIII 1982. Dnia 22 VII 1983 aresztowany, zwolniony na mocy amnestii. Publicysta prasy podziemnej m.in. „Tygodnika Wojennego”. W 1984 współinicjator m.in. z Marcinem Królem powstania Grupy Publicystów Politycznych, następnie Klubu Myśli Politycznej Dziekania. W V i VIII 1988 uczestnik strajków w SG, w 1989 naoczny obserwator i krytyk rozmów Okrągłego Stołu.

W 1989 r. odmówił podjęcia pracy w Tygodniku Solidarność kierowanym przez Tadeusza Mazowieckiego, wszedł do TS, kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego, jako kierownik działu politycznego.  1990–1992 w KLD. 1991 doradca premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, nast. dyr. gdańskiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej.  1992 doradca premiera Jana Olszewskiego, nast. pracownik Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch. 1994 członek zarządu spółki „Srebrna”. 1997 pracownik Komisji Likwidacyjnej RSW. Od 2000 niezależny publicysta, od 2008 w redakcji Gazety Polskiej.

Od 25 X 1976 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kanał, nr rejestracyjny 20785; 7 IV 1987 – 5 X 1989 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Londyn, nr rejestracyjny 56042.